नयाँ अपडेटमा के छ ?

हरेक पटक प्रोग्राम अपडेट गर्दा त्यस प्रोग्राममा के परिवर्तन भएको छ भन्ने थाहा पाउन यहा क्लिक गरी सम्बन्धित सफ्टवेयरको अपडेट थाहा पाउन सकिन्छ । Details of changes in the uploaded software which are available in new updates

मितिः २०७२।०२।२३ -सहकारी
१) सहकारी सफ्टवेयरमा कर्जा असुली गर्दा ब्याज नपुग भएमा ब्याज बांकी राखेर असुल गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
२) बचतकर्ताहरुले प्राप्त गरेको ब्याजको विवरण -कुनकुन बचतमा कतिकति) देखाउने प्रयास गरिएको छ।

मितिः २०७२।०२।२३ -स्कुल सफ्टवेयर
१) शैक्षिक कर व्यवस्थापन तथा नयाबिल डिजाइन सम्बन्धि परिवर्तन गरिएको छ।
२) नया शैक्षिकसत्रमा पुरानो रेकर्ड अपडेट गरी कार्य गर्न सजिलो हुने गरिएको छ।

मितिः २०७२।०२।१८ -केवल सफ्टवेयर
१) नया फिचरहरु सहित र्सभरवेसमा उत्पादन भई संचालनमा आएको छ।

मितिः २०७२।०१।१५ -विद्युत सहकारी
१) विद्युत सहकारीको लागि ग्राहक व्यवस्थापन, विलिङ्ग सहितको सफ्टवेयर उत्पादन भई संचालनमा आएको छ।
२) मिटर जडान प्रकृया, मासिक शुल्क, अन्य शुल्क, बक्यौता विश्लेषण आदिको व्यवस्था भएको।
३) कार्यालयको नियमानुसार शुल्कदर र हर्जनादर सेट गरी कार्य गर्न सकिने।


Related Posts

आवश्यकताHELP MANUAL

Software

Software developers in Iconsoft have been writing programs for more than 10 years, with extensive experience in various leading software development technologies and database technologies. Each and every software we develop goes through extensive quality control process to satisfy your need.

Our Software

Web Design

Professional search engine friendly web sites with artistic design, a very reliable web hosting service, and intelligent programming. Every web site we develop has its own customized content management system, using which you can control the look and content of your web site without our help.

See Detail

News & Events

नयाँ अपडेटमा के छ ?

हरेक पटक प्रोग्राम अपडेट गर्दा त्यस प्रोग्राममा के परिवर्तन भएको छ भन्ने थाहा पाउन यहा क्लिक गरी सम्बन्धित सफ्टवेयरको अपडेट थाहा पाउन सकिन्छ । Details of changes in the uploaded software which are available in new updates Read More ››

आवश्यकता

    यस कम्पनीबाट उत्पादित सफ्टवेयरहरु देशमा विभिन्न ठाउँहरुमा विक्रि वितरण गर्नका लागि डिलरहरुको आवश्यकता भएको हुनाले आफ्नो ठाउँमा सहकारी, लेखा, विद्यालय तथा अन्य सफ्टवेयरहरु विक्रि तथा सेवा पुर्‍याउन इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाहरुले सर्म्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं । Drop your mail: info@iconsoft.com.np Read More ››

HELP MANUAL

यस कम्पनीबाट उत्पादित केही सफ्टवेयरहरुको संचालन पुस्तिका समावेश गरिएको छ। सामान्यरुपमा संचालन गर्न यसले सहयोग गर्नेछ भने अन्य आवश्यक प्रकृयाहरुको लागि सम्पर्क गर्न सकिने छ । तलको Read More लिंकमा Click गरी सहयोग प्राप्त गर्नुहोस् । Read More ››